Sinterklaas-tijd; een gezellige tijd ?

Sinterklaas

De goede man uit Spanje is inmiddels weer in Nederland. Overal lopen pieten rond en de winkels zijn feestelijk versierd. ’t Heerlijk avondje komt eraan.

Gezellige tijd
De gezelligste tijd van het jaar is weer aangebroken. Althans dat zou het moeten zijn… Vrolijke kinderen die liedjes zingen bij hun schoenen. Die ’s morgens vol verwachting beneden gaan kijken of Sinterklaas is geweest. Helaas blijkt vaak het tegenovergestelde. Natuurlijk zingen ze, maken ze mooie tekeningen, maar vaak ook zijn ze huilerig, hangerig, vermoeid of bang.
Voor veel kinderen wordt de spanning teveel. Wanneer komt hij bij ons thuis? Wanneer mag ik mijn schoen zetten? Kan zwarte Piet zien wat ik nu doe? Oh jee, als ik niet lief ben, dan krijg ik vast minder cadeautjes.

Duidelijkheid
Bovenstaand gedrag en onzekerheid komt onder andere doordat er veel onduidelijkheid is. Sinterklaas roept veel vragen op. Het is daarom heel belangrijk om ook nu, in deze tijd vol verwachting zoveel mogelijk duidelijkheid te scheppen. Spreek met uw kind af wanneer het de schoen mag zetten. Vertel wanneer Sinterklaas gevierd wordt thuis en bij opa en oma. Geef ook aan wanneer Sinterklaas op school komt.
Het is een goed idee om dit visueel te maken, bijvoorbeeld door de activiteiten op de kalender te zetten of door zelf een kalender te maken waarop uw kind de dagen af kan strepen. Uw kind heeft nu veel meer houvast en dus zijn er minder vragen.
Zorg dat Sinterklaas eens een briefje achter laat, bij voorkeur in de schoen, waarop een persoonlijke boodschap voor uw kind staat. Benadruk hierin vooral de positieve dingen van uw kind. Op deze manier ervaart het, dat Sinterklaas en Zwarte Piet echt niet alleen letten op de dingen die uw kind niet goed doet.

Bang
Mocht uw kind in deze tijd bang zijn om bijvoorbeeld alleen naar boven te gaan, dan kunt u natuurlijk steeds met hem mee gaan. Misschien is het een beter idee om samen met uw kind een brief te schrijven naar Sinterklaas. Hierin kan de angst naar voren komen en aan Sinterklaas gevraagd worden of hij bijvoorbeeld alleen maar langs kan komen als iedereen in huis slaapt. Natuurlijk krijgt uw kind een brief van Sinterklaas in de schoen waarin hij beloofd dit te zullen doen.

Maak er al met al een gezellige tijd van. Ga niet teveel in op het huilen, zeuren en bang zijn. Let vooral op het positieve. Geef uw kind eens een extra knuffel en bedenk leuke activiteiten die u kunt doen rondom Sinterklaas. Op deze manier ervaart uw kind dat de Sinterklaastijd toch wel een erg gezellige en leuke tijd is!

In gesprek met uw kind

In gesprek met uw kind

Enige tijd geleden heb ik het gehad over het voeren van gesprekken met uw kind naar aanleiding van tv-programma’s en/of computerspelletjes.
Vandaag wil ik ingaan op de manier waarop u gesprekken met uw kind kunt voeren, zodat het gesprek uiteindelijk iets op levert.

Ga in gesprek met uw kind

Het belang van een goed gesprek
Zoals al eerder aangegeven is het belangrijk om zo nu en dan eens tijd vrij te maken voor uw kind. En dan niet zomaar even tussen de bedrijven door. Nee, echt tijd vrij maken, zodat uw kind uw volledige aandacht krijgt. Dit levert vaak veel plezier op en de band met uw kind zal versterkt worden en daarmee het vertrouwen tussen u beiden.
Zo’n gesprek kan niet alleen gezellig zijn, maar levert vaak ook nog iets interessants op.
U vraagt vast wel eens aan uw kind hoe het op school was. Uw kind antwoordt dan vaak dat het goed was. Tja weet u dan echt hoe het was op school? Wat heeft uw kind meegemaakt? Nee dus! Een goed gesprek kan veel waardevolle informatie opleveren waar u als ouders profijt van kunt hebben. Mocht uw kind problemen hebben, dan kan het gesprek de problemen boven tafel brengen en vaak zorgen voor oplossingen. De oplossing hoeft niet altijd bij u te liggen. Het kan ook zijn, dat u hulp in kunt of moet schakelen.
Natuurlijk is het niet de bedoeling om alleen maar gesprekken te voeren om mogelijke problemen te signaleren. Gewoon een gezellig gesprek met uw kind hoort er ook bij!

Informatie die het gesprek op kan leveren
• Hoe uw kind in zijn/haar vel zit
• Wat vindt uw kind dat er goed gaat?
• Wat vindt uw kind zelf moeilijk?
• Welke problemen heeft uw kind?
• Waar wil uw kind bij geholpen worden?
• Misschien heeft uw kind zelf wel een oplossing voor het probleem. Vaak zijn kinderen hier erg creatief in. Als ze zelf een oplossing bedenken zijn ze vaak ook gemotiveerder om er aan mee te werken.

Tips voor een goed gesprek met uw kind
Natuurlijk hoop ik dat de onderwerpen tijdens een gesprekje met uw kind luchtig blijven, maar mocht het gesprek mogelijke problemen naar voren brengen, dan kunnen onderstaande tips u helpen.
• Laat het gesprek spontaan ontstaan tijdens een activiteit waar uw kind mee bezig is. Is het bijvoorbeeld aan het kleien, ga er dan bij zitten en ga mee doen. Op deze manier weegt het gesprek niet te zwaar voor uw kind.
• Stel voornamelijk open vragen. Geen vragen waarop alleen maar ja of nee geantwoord kan worden. Vraag niet meteen naar de bekende weg. Gebruik dus geen vragen zoals: Was het leuk op school? (ja/nee), Heb je vriendjes? (ja/nee), Houd je van voetballen? (ja/nee). Beter is het om vragen te stellen, zoals: Wat heb je op school gedaan vandaag?, Wie zijn je vriendjes? Met wie speel je graag op school en waarom? Welke dingen vind je leuk om te doen? Dit soort vragen nodigen uit tot uitgebreidere antwoorden en geven u daardoor vaak veel meer informatie.
• Ben niet meteen tevreden met het gegeven antwoord. Als het niet duidelijk is, stel dan gerust nog een aantal vragen, zodat wel precies duidelijk wordt wat uw kind bedoelt.
• Een moment van stilte tijdens het gesprek is niet erg. Uw kind heeft dan even de tijd om na te denken en ook uzelf kunt dan alles op een rijtje te zetten.
• Gebruik voor uw kind begrijpelijke taal. Vermijd moeilijke woorden, maar gebruik ook geen woorden die onder het niveau van uw kind zitten.
• Laat aan uw kind merken, dat u geïnteresseerd luistert en u alle tijd heeft. Te gehaast een gesprek willen voeren levert vaak niets op. Houd uw aandacht bij het gesprek! Blijf oogcontact houden met uw kind en herhaal af en toe wat uw kind gezegd heeft. Op deze manier weet u meteen of u uw kind begrepen heeft.
• Kinderen vertellen vaak niet alles. Kijk heel goed naar uw kind om te zien welke (onbewuste) signalen het uit zendt. Wordt het verdrietig? Krijgt het tranen zin zijn/haar ogen? Friemelt het aan de kleding of de nagels? Kijkt het de andere kant op? Deze signalen kunnen aangeven dat er iets meer aan de hand is.
• Wanneer er iets aan het licht komt, waar u van schrikt laat dat dan vooral niet aan uw kind merken.
• Let er op dat u niet van alles een probleem maakt. Maak ook niet van een klein probleem een heel groot probleem.
• Wanneer het gesprek te lang duurt en uw kind zijn aandacht er niet meer bij kan houden, kunt u het beter af ronden en op een later tijdstip het gesprek hervatten.
• Zoek samen met uw kind naar een oplossing. Kinderen zijn vaak erg creatief in het bedenken van oplossingen. Ga dit vervolgens ook uitvoeren en kom op een later tijdstip terug op deze gemaakte afspraak. Is het resultaat bereikt of moeten er nog andere stappen genomen worden?
• Beloof bij een ernstig gesprek nooit om het verhaal geheim te houden. Geef liever aan, dat u gaat kijken hoe uw kind het beste geholpen kan worden.
• Herhaal aan het einde nog een duidelijk de gemaakte afspraken.

Na afloop van het gesprek
Mochten er problemen tijdens het gesprek naar voren zijn gekomen, dan is het belangrijk dat u uw kind in de gaten houdt. Welk gedrag gaat het vertonen? Is dit anders dan voorheen, schroom dan niet om hulp in te schakelen. U kunt hiervoor terecht bij uw huisarts. Deze kan u doorverwijzen.
Mochten de problemen te maken hebben met school, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Deze kan u vaak ook verder helpen.
Ga na enige tijd nog eens in gesprek met uw kind om te zien hoe het dan gaat. Zit het goed in z’n vel of moet er nog iets gebeuren?

Natuurlijk wilt u uw kind gelukkig zien. Meestal is dat ook wel zo, maar is er een dip ga dan na wat u er zelf aan kunt doen. Schakel eventueel hulp van buitenaf in. Twijfelt u ga dan in gesprek met iemand die u vertrouwt en vraag om raad!

Herfstvakantie; een zinvol bezoek aan het bos

Zo gauw de blaadjes van de bomen een andere kleur krijgen, gaan kinderen op zoek naar herfstspullen. Tassen vol met kastanjes, gekleurde blaadjes en nootjes worden mee naar school gebracht om aan de juf of meester te showen. Vol trots vertellen ze dat ze met mama en papa naar het bos zijn geweest.

Leren over de natuur
Heerlijk al die enthousiaste verhalen over de herfst. Voor u als ouder lijkt het zo gewoon, maar uw kind kijkt zijn ogen uit in het bos. Al die prachtige blaadjes en allemaal in een andere kleurverzameling. Al die verschillende nootjes, paddenstoelen en andere herfstspulletjes.
Maar vertelt u ook aan uw kind wat het gevonden heeft? Wat de naam is, van welke boom de nootjes afkomstig zijn en waarom ze uit de bomen vallen? Uw kind heeft vast niet in de gaten, dat ze door de dieren verzameld worden voor hun wintermaaltje. Ga samen op zoek naar sporen van dieren die in het bos wonen. Herkennen de kinderen pootafdrukken, knaagsporen of holletjes? Vertel iets over deze sporen en over deze dieren. Nu hoeft u niet te denken dat u het niet weet. Een simpel feit over het dier of spoor kan al heel zinvol zijn voor uw kind. Misschien denkt u zelfs wel dat uw kind dit allang weet. Het nog een keer vertellen is helemaal niet erg. Zeker niet als uw kind nog erg jong is. Het blijkt namelijk dat een kind een aantal keer iets moet horen, voordat het iets kan onthouden. Op deze manier leert uw kind over de natuur en breidt het zijn woordenschat uit.

Wat te doen met de herfstverzameling?
Kinderen verzamelen graag. Zo ook in het bos. Vervolgens gebeurt er weinig met de gevonden spullen. Het blijft in de tas zitten en verdwijnt uiteindelijk vaak in de groene kliko. Dit is erg jammer, aangezien de leukste dingen gedaan kunnen worden met al deze natuurlijke materialen.
Allereerst kunnen in het bos diverse activiteiten gedaan worden. Met alle takken kan een hut gebouwd worden. Heerlijk als het zonnetje schijnt samen bezig zijn en vervolgens in de zelfgemaakt hut nog even ravotten en misschien zelfs wel picknicken met meegebrachte etenswaren van thuis. Op deze manier kan alles gewoon in het bos blijven.
Gaan de herfstspullen toch mee naar huis, dan kunt u samen met uw kind een herfsttafel of hoekje inrichten. Zorg voor een doek in een herfstkleur. Laat vervolgens uw kind spullen uitzoeken en neerleggen in deze hoek. Wanneer uw kind er mee wil spelen, kan dat natuurlijk. Voor uw zelf kunt u een mooie herfstschaal of vaas maken. Kan uw kind al schrijven? Dan kan het kaartjes maken en erop schrijven welke spullen het gevonden heeft en eventueel informatie zoeken op internet.
Een andere mogelijkheid is om uw kind deze kaartjes te laten maken op de computer. Onbewust is het dan bezig met spelling en het uitbreiden van de woordenschat.
Diverse materialen uit het bos zijn ook heel handig te gebruiken als pionnen bij diverse spelletjes

Rekenen met herfstspullen
Laatst had een kind in mijn klas noten meegebracht. Voor mij was het niet duidelijk wat hier de bedoeling van was. Toen ik er naar vroeg, kreeg ik als antwoord, dat we er in de klas mee konden rekenen. Een heel goed idee, waar ik zelf nog niet eens bij stil had gestaan.
Dit kunt u natuurlijk thuis ook spelenderwijs doen. Hoeveel kastanjes hebben we gevonden? Ik heb hier 3 beukennootjes. Hoeveel houd ik erover als ik er 1 minder heb? Ik heb 6 dennenappels. Hoeveel heb ik er als ik er 2 bij krijg? Hoeveel groepjes van vijf blaadjes kan ik maken? Ik heb 3 groepjes van 4 takjes. Hoeveel takjes zijn dat samen?
Welke dennenappels is de grootste en welke de kleinste? Hoeveel centimeter is de tak? Hoeveel takken heb ik nodig van dit paaltje naar dat paaltje?

Knutselen
Dan is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid om te knutselen met deze natuurlijke materialen. U kent ze vast nog de bekende spinnenwebben. Natuurlijk zijn er nog allerlei andere ideeën. Hierbij valt te denken aan allerlei dieren- en mensenfiguren van kastanjes, schilderijen van de materialen, met wasco de bladeren overtrekken, een herfstketting of mobiel maken. Mocht u het lastig vinden om iets te bedenken, dan zijn er volop ideeën te vinden op het internet.

U merkt u hoeft zich niet te vervelen tijdens deze herfst. Maak van uw bezoek aan het bos een zinvolle activiteit!

Hoe TV en computer uw kind beïnvloeden

De dagen worden korter. Het weer wordt slechter en de blaadjes vallen van de bomen. Heel begrijpelijk dat uw kind weer veel binnen zit. Vooral de televisie en de computer blijken dan erg favoriet te zijn. Uw kind kan er helemaal in wegkruipen. Ze kunnen dan heerlijk opgaan in de tekenfilm of het programma dat aanspreekt. Zo vergeten ze even alles…..

Kinderen mogen TV kijkenDe televisie en computer; leerzaam maar ook ontspanning

De tv en computer zijn zeker geen verkeerde activiteiten. Uw kind kan er veel van leren en dan hoeven het niet eens altijd leerzame programma’s en spelletjes te zijn. Een kind hoeft niet de hele dag bezig te zijn met leren. Het is minstens zo belangrijk dat het ook de tijd krijgt om zich te ontspannen en weer nieuwe energie op te doen. De televisie en de computer helpen hier uitstekend bij.
Maar natuurlijk is het wel belangrijk dat u een oogje in het zeil houdt. Welke programma’s bekijkt uw kind? Welk taalgebruik wordt er gehanteerd en voor welke leeftijdsgroep is het bestemd? Dit geldt ook voor de games die uw kind speelt.

Signalen

Vaak hebben ouders niet in de gaten waar hun kind naar kijkt. Meestal is er niets aan de hand, maar het komt ook voor dat er onderwerpen aan bod komen, die u kind niet begrijpt of waar het verdrietig van wordt.

Een aantal belangrijke signalen wanneer uw kind negatief wordt beïnvloed door TV of computer:
– Uw kind kan gaan huilen;
– Hij of zij kan juist heel druk zijn;
– Of zelfs agressief worden;
– Ook kan het zijn dat ze heel graag bij u in de buurt willen zijn;
– Uw kind kan er witjes of juist rood uitzien;
– Hij of zij kan opvallend stil zijn;
– Of uw kind kan zich terugtrekken op een rustig plekje, bijvoorbeeld in zijn kamer.

Ga in gesprek met uw kind

Het is dan goed om in gesprek te gaan over datgene wat het gezien heeft. Niet in de verwijtende toon, maar zorg voor een open gesprek, waarbij uw kind alles kwijt kan. En wat heel goed werkt: laat vooral uw kind vertellen! Een korte stilte tussendoor is geen enkel probleem. Uw kind heeft dan even de tijd om na te denken en de goede woorden te vinden. Stel alleen vragen als het echt niet anders kan of als er iets niet duidelijk is. De eerste keer zal zo’n gesprek lastig zijn, maar oefening baart kunst. U zult zien, dat uw kind vaak zelf met het probleem komt. Vooral als het voelt dat hij/ zij het vertrouwen van zijn ouders heeft.

De inhoud van het gesprek

Natuurlijk kunnen deze gesprekken heel verrassend zijn. Zo kan het zijn, dat het gewoon een gezellig gesprek is, maar het kan ook zijn, dat uw kind ergens mee zit. Een tv programma bijvoorbeeld kan iets losmaken in uw kind waar hij of zij in het dagelijks leven tegen aan loopt. Laat uw kind dan merken dat het er niet alleen voor staat. Ga samen op zoek naar een oplossing. Probeer wel zoveel mogelijk te stimuleren, dat uw kind zelf met de oplossing komt. Aangezien het van hem of haarzelf afkomt, zal het hier ook zelf achter staan. Samen kunt u dan het gekozen plan uit gaan voeren.

Kom naderhand nog eens terug op het gesprek en het plan van aanpak. Op deze manier kunt u nagaan of het probleem opgelost is of dat er misschien een andere oplossing voor gevonden moet worden. Wanneer de problemen groot zijn, schroomt u zich er dan niet voor om het probleem aan iemand voor te leggen, bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon op school of bij uw huisarts. Zij kunnen u vaak verder op weghelpen om het probleem op te lossen.

Een poll… Mag uw kind alleen achter de computer?

Tips om digitaal pesten bij uw kind zoveel mogelijk te voorkomen

Het RTL Nieuws kwam op 05-10-11 met het nieuws dat 60.000 kinderen tussen de 9 en 16 jaar herhaaldelijk gepest worden via het internet.

En er werd geconstateerd dat het steeds lastiger wordt voor ouders en leerkrachten om kinderen te controleren.

Natuurlijk is het moeilijk om te controleren of je kind gepest wordt, want ze kunnen overall gepest worden via de tablets en smartphones. Maar dit is niet nieuws. Ook “live” pesten is voor ouders moeilijk te controleren. Maar online pesten kan verder gaan omdat de drempel om te pesten lager is.

Daarom wat tips voor ouders om digitaal pesten van uw kind zoveel mogelijk te voorkomen:

 

  • Laat een kind nooit alleen met een computer;
  • Praat geregeld met uw kinderen over wat ze online doen en met wie ze praten
  • Surf regelmatig samen met uw kind.
  • Maak duidelijke afspraken met uw kind over het internetgebruik
  • Help uw kind een nickname of e-mailadres te kiezen waaruit geen persoonlijke informatie kan worden afgeleid.
  • Zorg dat de bijnaam geen suggestieve naam is zoals ‘lovelygirl’.
  • Instrueer kinderen om geen persoonlijke gegevens aan onbekenden te geven
  • Maak uw kind duidelijk dat de virtuele wereld een schijnwereld is.
  • Bij jonge kinderen is het nuttig om af en toe de ‘history’ van de browser te bekijken.
  • Zorg dat er een goede virusscanner op uw pc staat

Bron: Bureau Halt

De Kinderboekenweek – waarom deze week zo belangrijk is voor uw kind

Van woensdag 5 oktober tot en met zaterdag 15 oktober vindt de Kinderboekenweek plaats. Het thema is “Superhelden, over dapper durven zijn.” Diverse helden spelen deze periode een belangrijke rol: Pluk van de Petteflet, Pudding Tarzan, Meester Jaap, Ronja en de Roversdochter. Maar ook helden uit sprookjes en het dagelijkse leven, zoals Mickey Mouse en de brandweer, staan in de belangstelling. Veel van deze figuren spreken tot de verbeelding van uw kind. Maar is deze week dan zo belangrijk?

Waarom is lezen zo belangrijk voor uw kind

U zult zich afvragen waarom ik zoveel aandacht besteed aan deze week en u regelrecht naar de zolder, de bibliotheek en de kinderboekenwinkel stuur. Waarom is het zo belangrijk dat uw kind in aanraking komt met boeken en (voor)lezen. Hieronder alvast een aantal zeer goede redenen.

1. Lezen is een heerlijke bezigheid
2. Uw kind doet via boeken ervaring op met het leven en de wereld om hem/haar heen.
3. Uw kind leert via boeken hoe het in bepaalde situaties moet reageren en wat het moet doen
4. Lezen is dus goed voor de algemene ontwikkeling en de sociale contacten.
5. Technisch lezen en spelling zal verbeterd worden.
6. En de woordenschat wordt vergroot.

Waarom is de Kinderboekenweek zo belangrijk voor uw kind

Lezen is bijzonder belangrijk, zoals hierboven al vermeld is. En de kinderboekenweek is een uitgelezen moment om met uw kind de boeken in te duiken en uw kind enthousiast te krijgen of te houden om te lezen!

Nog een leuke tip

Haal uw oude sprookjesboeken of boeken met uw eigen kinderhelden te voorschijn. Bekijk ze samen met uw kind, lees voor of laat uw kind zelf (voor) lezen. Misschien denkt u dat deze boeken niet interessant zijn voor uw kind, maar het zal u nog verbazen!
Natuurlijk kunt u met uw kind ook een bezoek brengen aan de bibliotheek. Hier worden tal van activiteiten gehouden die te maken hebben met het thema ‘Superhelden’. Ook in de (kinder)boekenwinkel staat dit thema centraal. Verder krijgt uw kind bij aankoop van een boek het kinderboekenweekgeschenk gratis.

Profiteer van alle activiteiten die tijdens de Kinderboekenweek gehouden worden. Neem uw kind mee op boekenreis!

 

Kitty Verploegen